Koristite otvor blende koji obuhvata sve

Kada snimate u gradu, a pri tom ne fotografišete krupne planove, verovatno hoćete da što veći deo scene bude izoštren, zar ne?

Zbog toga je otvor blende kao što je f/11 odličan za grad. On obezbeđuje da skoro sve bude fokusirano, pod uslovom da ne izoštrite na objekat koji vam je najbliži u tom kadru.

Orijentaciono pravilo je da izoštrite na nešto što se nalazi na oko 1/3 rastojanja od vas do dna scene koju snimate.