Blog and Vlog

Grad na milionima drvenih šipova

Kako bi sebi obezbedili čvrstu podlogu za izgradnju objekata, u peščanu podlogu su zabadali velike drvene stubove, a zatim na njih naslagali platforme na kojima su kasnije gradili objekte. Knjiga iz 17. veka koja detaljno objašnjava proces konstrukcije Venecije, govori da je samo za izgradnju temelja čuvene crkve Santa Maria Della Salute bilo potrebno 1.106.657 drvenih stubova dugačkih četiri metra. Ovaj proces trajao je dve godine i dva meseca, a stubovi su morali da se uzimaju iz šuma sa prostora današnje Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i transportuju do Venecije vodenim putevima. Možete samo da zamislite razmere ovog poduhvata.

Venecija kroz moj objektiv